Grip op je leven

Dierbaar verlies

Verlies van een huisdier

Over rouwgevoelens na het verlies van een huisdier bestaat vaak nog een taboe. Huisdieren worden niet zelden als deel van het gezin gezien. Er ontstaat een hechte vriendschap die soms niet onder doet voor een vriendschap tussen mensen.
Het verdriet om het sterven van het dier wordt daardoor soms net zo heftig ervaren als het verdriet bij overlijden van een menselijke dierbare. Hoe intens dit verlies beleefd wordt is vaak afhankelijk van meerdere factoren.
Als een eerder rouwproces niet voldoende doorleefd is dan wordt een nieuw verlies extra zwaar. Ook bij het verlies van een huisdier kan dit verdriet dan versterkt worden.

Huisdieren spelen ook een belangrijke rol bij eenzaamheid. Een dier ter vervanging van de leegte bij gemis aan menselijke contacten maakt dat de emotionele band extra sterk zal zijn.
Ook worden dieren vaker ingezet om mensen te ondersteunen of te helpen bij fysieke of mentale problemen zoals de hulphonden. Vriendschap en vertrouwen tussen mens en dier is in deze rol vaak groot waardoor een afscheid als een diep verlies kan worden ervaren.

Waar kan Dierbaar Verlies je bij helpen?

  • Bij de rouw om een overleden of verdwenen huisdier
  • Bij de emotionele kant van je beslissing over een verdere behandeling of om het dier in te laten slapen

Hulp,
bij je rouw en verlies beleving. Dit biedt inzichten in verlies en verdriet waardoor je stappen leert maken in je nieuwe situatie en je verdriet hanteerbaar wordt. Het helpt je om je huidige verdriet te accepteren waardoor er later misschien weer ruimte is voor een ander huisdier en dus een nieuwe vriendschap.

Ondersteuning,
bij het maken van de emotionele keuze tussen een behandeling of euthanasie. Hoe moeilijk is het om een goede overweging te maken en waar doe je als eigenaar goed aan. Er wordt gekeken naar welke mogelijkheden en onmogelijkheden er in jouw dilemma zitten. De medische keuze blijft altijd tussen jou als eigenaar en de dierenarts. Dierbaar Verlies kan je helpen bij de emotionele keuze die voor jou het beste voelt.

Individueel gesprek

Hierbij kun je het verdriet delen en krijg je handvatten mee om je verlies te kunnen accepteren. Ook spelen schuldgevoelens soms een rol en de vraag of je wel genoeg eraan gedaan hebt.
Maar ook voor je emotionele dilemma waarin de overweging van euthanasie voor het dier centraal staat. Welke keuze kan er gemaakt worden als een huisdier oud of ongeneeslijk ziek is, wat de consequenties zijn en wat het voor jou als eigenaar betekent.

Het kan een eenmalig gesprek zijn maar uiteraard kunnen er ook vervolg afspraken gemaakt worden. Dit zal altijd in overleg gaan.

gezin

Als een huisdier een belangrijke rol in het gezin heeft gehad en er is behoefte aan het gezamenlijk afronden van deze bijzondere vriendschap dan biedt Dierbaar Verlies hier ondersteuning in.

In de gesprekken wordt altijd een programma op maat geboden. Onderwerpen die hierin een rol kunnen spelen zijn het rouwproces en hoe werkt rouw. Alles over vriendschap, afscheid en emoties en hoe je met deze emoties kunt omgaan.
Door emoties te leren begrijpen en accepteren, weer grip op je leven ervaren!