Grip op je leven

Probleem of vraag


Ons leven bestaat uit enorm veel events en relaties. Je wordt geboren met bepaalde persoonlijkheidskenmerken die een groot deel uitmaken van wie je als persoon bent. Daarbij is ieders opvoeding mede afhankelijk van de plaats en de omstandigheden waar je wieg heeft gestaan. Dit draagt eraan bij in hoeverre je geleerd hebt, om te gaan met jezelf en de tegenslagen of moeilijke dingen die ieders pad vroeg of laat kruisen.

Het leven is kwetsbaar en iedereen kent perioden in zijn of haar leven die minder fijn zijn. Je karakter en wat je pad kruist bepaalt een deel van hoe je het leven ziet en ervaart. Inzichten door kennis hierover op te doen kunnen helpen de moeilijke perioden te leren begrijpen. Wat geweest is kan niet veranderd worden maar je kunt wel proberen mooie ervaringen toe te voegen.

Als je leven niet lekker loopt zijn we als mens geneigd te focussen op wat niet gaat. Hierdoor kun je in een neerwaartse spiraal terecht komen waardoor je niet meer ziet hoe je er nog uit kan komen. Ik ga met je op zoek naar wat je wel zou willen. Als dit beeld duidelijkis dan formuleren we hieruit een vraag, zeg maar wens.
Deze wens geeft de richting aan van wat je wel zou willen. Hoe ziet je leven eruit als het probleem is opgelost. Dit is de start van de gesprekken die wij zullen hebben. Op zoek naar wat wél kan.